Sumbangan Prof. Madya Dr. Arbak Othman

Buku Ilmiah

Antara sumbangan beliau ialah penghasilan 10 buah buku akademik dalam bidang Linguistik dan Tatabahasa; antaranya termasuklah buku yang berjudul Pengantar Linguistik, Teori Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu, Pengantar Linguistik Am (bersama Dr. Ahmad Mahmood Munasif) dan Teori Perkamusan (Leksikografi) yang ditulis untuk kegunaan pelajar-pelajar di universiti tempatan. Tatabahasa Bahasa Melayu diterbitkan pada tahun 1981 oleh penerbit Sarjana Enterprise dan Mengajar Tatabahasa oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1987.

Selain itu, termasuklah penghasilan sebuah Kamus Bahasa Melayu terbitan Fajar Bakti dan lapan buah buku lain untuk kegunaan pelajar sekolah menengah dan pembaca awam. Buku Nahu Bahasa Melayu, Imbuhan Bahasa Melayu dan Cara-cara mempelajari Bahasa Melayu diterbitkan oleh Fajar Bakti pada tahun 1985 dan buku yang berjudul Pengantar Sintaksis yang diterbitkan oleh Sarjana Enterprise pada tahun 1989.

Artikel Dan Rencana

Di samping itu, beliau juga ada menghasilkan artikel dan rencana yang kesemuanya berjumlah 156 buah, kebanyakannya tertumpu pada bidang linguistik dan tatabahasa, aplikasi konsep teori linguistik dalam pengajaran bahasa Melayu, termasuk teori perkamusan.

Puisi

Akhir-akhir ini beliau terlibat dengan kajian dan kritikan puisi yang dibuat berdasarkan pendekatan dan kecenderungan linguistik-semiotik. Beberapa daripadanya diterbitkan dalam Jurnal Dewan Sastera, Jurnal Dewan Bahasa, Majalah Pangsura (Malaysia-Indonesia-Brunei), Jurnal Bahasa, Majalah Akar, Majalah Pemikir (Utusan Melayu Press), majalah Wadah di Sabah, Akhbar Utusan Malaysia / Mingguan Malaysia, Berita Harian / Berita Minggu dan lain-lain. Antologi puisi pertama yang berjudul Peta Cinta telah diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Nusa pada tahun 2001. Penerbit yang sama juga telah menerbitkan sebuah lagi antologi puisi remaja dengan judul Bunga Di Jalan pada tahun 2003, Sinar Masa (2004), Sketsa Kehidupan (2005) dan Suara Gundah Di Bumi Basah (2006) serta Luka Mimpi (2007).

Novel

Novel yang berjudul Dari Dilema Ke Destinasi merupakan novel pertama yang diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Nusa pada tahun 2002.
Kegiatan lain termasuklah menulis puisi dan rencana ilmiah, temasuk penglibatan dalam kegiatan sastera tanah air yang dianjurkan oleh beberapa pertubuhan penulis seperti PENA, GAPENA, selain kegiatan bahasa anjuran Persatuan Linguistik Malaysia dan lain-lain.

0 comments:

BIODATANamaku Siti Alifah binti Ahmad. Aku senang dipanggil E-pah di kalangan keluarga dan kawan-kawanku. Aku dilahirkan pada 29 Disember 1986 di Hospital Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian, Kelantan Darul Naim tepat jam 7.07 pagi. Aku berbintang Capricorn. Alamat terkini aku ialah PT33 Taman Sri Mutiara, Jalan Pengkalan Chepa, 15400 Kota Bharu, Kelantan.

HADIS


LINK